EN | TR

Program Tanıtımı

Genel Bilgiler

2019-2020 eğitim döneminde ön lisans öğrenci alımına  başlayan Grafik Tasarım Programı reklamcılık alanında ihtiyaç duyulan grafiksel basılı ve dijital ürünlerin oluşturulması için gerekli dersleri içermektedir.

 

Öğrenci 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak grafik tasarımı programından mezun olmaktadır.

 

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında, geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlararası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

 
Program Hedefleri
Grafik tasarım programının temel hedefi, sektörün ihtiyaç duyduğu, teorik ve uygulama altyapısı olan, yenilikçi ve alanıyla ilgili farkındalığı yüksek, eleman ihtiyacını karşılanması üzerine kuruludur. Bu bilgiler ışığında grafik tasarım programının hedefi; görsel iletişimde tipografi, form, görsel tasarım, baskı süreci, ambalaj, illüstrasyon, dijital yayıncılık, arayüz tasarımı ve alanın gerektirdiği diğer bilgileri organize ederek grafik tasarım alanında yetkinlikle üretimler yapabilecek profesyonel tasarımcılar yetiştirmektir.


Programa Kabul Şartları
Adayların lise mezunu olmaları, ÖSYM tarafından belirlenen şartları ve gerekli gördüğü puanı almış olmaları temel kabul şartlarıdır. Yatay geçişlerde de bireylerin kabul şartını sağlaması gerekmektedir.

Mezuniyet ŞArtları
Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur. Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekir. Ayrıca öğrencinin 40 günlük mesleki stajından 100 üzerinden 65 puan alması gerekir.


İstihdam İmkanları
Reklam ajansları, dijital ajanslar, şirketlerin reklam bölümleri, gazeteler, dergiler, matbaalar, yayın şirketleri, multimedya ajansları ve reklam fotoğrafçılığı gibi alanlarda iş olanağı bulunmaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı ile Geçilebilen Programlar
  • Fotoğraf
  • Fotoğraf ve Video
  • Görsel İletişim Tasarımı
  • Görsel Sanatlar
  • Grafik
  • Grafik Sanatlar
  • Grafik Tasarımı
  • İletişim ve Tasarım