Program Tanıtımı

Bölüm Tanıtımı
2019-2020 eğitim döneminde ön lisans öğrenci alımına  başlayan Grafik Tasarım Programı reklamcılık alanında ihtiyaç duyulan grafiksel basılı ve dijital ürünlerin oluşturulması için gerekli dersleri içermektedir.

Öğrenci 4 yarıyılda 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak grafik tasarımı programından mezun olmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında, geçiş, çift anadal, yandal ile kurumlararası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Kariyer Olanakları
Reklam ajansları, dijital ajanslar, şirketlerin reklam bölümleri, gazeteler, dergiler, matbaalar, yayın şirketleri, multimedya ajansları ve reklam fotoğrafçılığı gibi alanlarda iş olanağı bulunmaktadır.