EN | TR

Program Eğitim Amaçları

  • Grafik tasarım alanında özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilir.
  • Mesleki gelişimlerini lisans eğitimlerine devam ederek sürdürebilir.
  • Mesleki hayatlarında iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma bilinci ile etik değerlere bağlı çalışabilir.