EN | TR

Program Çıktıları

 
  • Alanı ile ilgili konularda kuramsal ve uygulamalı bilgi.
  • Matematik bilgisini kendi alanında kullanabilme becerisi.
  • Gözlemlediği nesneyi ve imgesel tasarımları elde ve dijital ortamda çizebilme becerisi.
  • Görsel tasarım çalışmalarında tipografiyi, fotoğrafı ve rengi görsel iletişim aracı olarak etkin kullanabilme becerisi.
  • Görsel tasarım problemlerinin çözümü için veri toplama, yorumlama ve uygulama becerisi.
  • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanabilme becerisi.
  • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme ve gelişmelerin gerektirdiği yeniliklere mesleki etik kurallara bağlı kalarak kolaylıkla uyum sağlayabilme becerisi.
  • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde görev alma ve bireysel çalışabilme becerisi.
  • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
  • Sosyal hakların evrenselliği, çevrenin korunması, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında farkındalık.